Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Музика
15.02.2019 г.
(05.04.2019 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 05.04.2019 г. от 14:00 ч. в заседателна зала, нова сграда.
05.04.2019 г.