Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Български език
03.05.2018 г.
(26.06.2018 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.06.2018 г. от 14:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
26.06.2018 г.