Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Изкуствен интелект
Компютърни системи
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.
24.04.2024 г.
(14.06.2024 г.) Публичната лекция ще се проведе на 14.06.2024 г. от 09:30 ч. в 533 компютърна зала, Нова сграда.