Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Изкуствен интелект
Компютърни системи
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.