Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.1 Физически науки
Физика на вълновите процеси
Физика
17.11.2023 г.
17.02.2024 г.