Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Машиностроене и транспорт
17.11.2023 г.
17.02.2024 г.
24.04.2024 г.
(07.06.2024 г.) Публичната лекция ще се проведе на 07.06.2024 г. от 10:00 ч. в зала 308, сградата на Физико-технологичния факултет в гр. Смолян.