Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


5 Технически науки
5.1 Машинно инженерство
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Машиностроене и транспорт
17.11.2023 г.
17.02.2024 г.