Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Социална психология
Психология
17.11.2023 г.
17.01.2024 г.