Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Съвременен български език)
Български език
17.11.2023 г.
17.02.2024 г.
27.05.2024 г.
(18.06.2024 г.) Публичната лекция ще се проведе на 18.06.2024 г. от 11:00 ч. в 10. семинарна зала, Ректорат.