Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Съвременен български език)
Български език
17.11.2023 г.
17.02.2024 г.