Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Теория на държавата и правото
Теория и история на правото
27.07.2023 г.
(24.10.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 24.10.2023 година от 14:00 часа в Институт за държавата и правото при БАН.
24.10.2023 г.