Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Български език
17.07.2023 г.
(16.10.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 16.10.2023 година от 14:00 часа в зала "Компас", Ректорат.
16.10.2023 г.