Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Социология и наука за човека
22.05.2023 г.
(07.07.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.07.2023 г. от 12:00 ч. в зала "Компас", Ректорат.
07.07.2023 г.