Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по музика
Музика
30.03.2023 г.
(07.07.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.07.2023 година от 14:00 часа в 505 семинарна зала, Нова сграда.
07.07.2023 г.