Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика
Компютърни системи
21.05.2023 г.
(28.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.06.2023 година от 15:00 часа в 422 аудитория, Нова сграда.
28.06.2023 г.