Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
ЕКИТ
05.04.2023 г.
(19.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.06.2023 г. от 11:00 ч. в Биоинженерна лаборатория 15, ул. „Костаки Пеев“ 21.
19.06.2023 г.