Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


1 Педагогически науки
1.2 Педагогика
Специална педагогика
Педагогика и управление на образованието
24.04.2023 г.
(15.06.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 15.06.2023 година от 11:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.
15.06.2023 г.