Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Приложна и институционална социология
31.03.2023 г.
(31.05.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 31.05.2023 г. от 11:00 ч. в 315 семинарна зала, Ректорат.
31.05.2023 г.