Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Психология
18.03.2023 г.
(29.05.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.05.2023 година от 11:00 часа в Заседателна зала, Нова сграда.
29.05.2023 г.