Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
История на икономическите учения
Икономически науки
09.03.2023 г.
(29.05.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 29.05.2023 година от 13:00 часа в 126 кабинет, Ректорат.
29.05.2023 г.