Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "главен асистент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Социология и наука за човека
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
21.07.2023 г.