Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационни технологии в Интернет
Софтуерни технологии
02.05.2023 г.
02.08.2023 г.