Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информационни технологии в Интернет
Софтуерни технологии
02.05.2023 г.
02.08.2023 г.
25.10.2023 г.
(20.02.2024 г.) Публичната лекция ще се проведе на 20.02.2024 г. от 13:00 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.