Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химична технология, Хранителна химия
Химична технология
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
27.09.2023 г.
(03.11.2023 г.) Публичната лекция ще се проведе на 03.11.2023 г. от 11:00 часа в 26 сем. зала в сградата на Химическия факултет, Ректорат.