Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


2 Хуманитарни науки
2.4 Религия и теология
Нравствено богословие – религия и нравствено възпитание
Теология
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
16.10.2023 г.
(21.02.2024 г.) Публичната лекция ще се проведе на 21.02.2024 г. от 11:30 часа в зала "Компас", Ректорат.