Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информационни технологии и работа в дигитална среда
Начална училищна педагогика
02.05.2023 г.
02.07.2023 г.
06.10.2023 г.
(24.11.2023 г.) Публичната лекция ще се проведе на 24.11.2023 г. от 16:30 часа в 405 семинарна зала, Нова сграда.