Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Науки за културата – Историческа антропология на политическата култура
Етнология
02.05.2023 г.
02.08.2023 г.
13.11.2023 г.
(07.12.2023 г.) Публичната лекция ще се проведе на 07.12.2023 г. от 16:30 ч. в Заседателна зала, Ректорат.