Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по руски език
Руска филология
02.05.2023 г.
02.08.2023 г.
16.10.2023 г.
(27.11.2023 г.) Публичната лекция ще се проведе на 27.11.2023 г. от 12:15 ч. в Заседателна зала, Ректорат.