Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по руски език
Руска филология
02.05.2023 г.
02.08.2023 г.