Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език (Морфология)
Български език
17.03.2023 г.
(27.04.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.04.2023 година от 14:00 часа в Заседателна зала, Ректорат.
27.04.2023 г.