Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Генетика
Биология на развитието
06.03.2023 г.
(27.04.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.04.2023 година от 13:30 часа в 15 аудитория на Биологическия факултет.
27.04.2023 г.