Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Българска литература (Българска литература след Първата световна война)
Българска литература и теория на литературата
21.03.2023 г.
(27.04.2023 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.04.2023 година от 13:30 часа в 2 аудитория, Ректорат.
27.04.2023 г.