Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.2 Психология
Педагогическа и възрастова психология
Психология
16.06.2022 г.
(26.09.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 26.09.2022 година от 12:00 часа в заседателна зала, Нова сграда.
26.09.2022 г.