Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: Английски език
Английска филология
21.07.2022 г.
(27.09.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 27.09.2022 година от 13:00 часа в зала "Компас", Ректорат.
27.09.2022 г.