Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Публичноправни науки
03.05.2022 г.
(07.07.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 07.07.2022 година от 12:00 часа в Институт за държавата и правото при БАН.
07.07.2022 г.