Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Наказателноправни науки
31.05.2022 г.
(06.07.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 06.07.2022 година от 11:00 часа в Институт за държавата и правото при БАН.
06.07.2022 г.