Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Социология и наука за човека
27.04.2022 г.
(28.06.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 28.06.2022 година от 11:00 часа в кабинет 315, Ректорат.
28.06.2022 г.