Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Приложна и институционална социология
19.04.2022 г.
(24.06.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 24.06.2022 г. от 14:30 ч. в зала "Компас", Ректорат.
24.06.2022 г.