Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


8 Изкуства
8.3 Музикално и танцово изкуство
Музикознание и музикално изкуство
Музика
15.04.2022 г.
(03.06.2022 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 03.06.2022 година от 12:00 часа в в 505 семинарна зала, Нова сграда.
03.06.2022 г.