Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


5 Технически науки
5.3 Комуникационна и компютърна техника
Автоматизация на области от нематериалната сфера - просвета, наука
Електроника, комуникации и информационни технологии
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
12.10.2022 г.
(09.12.2022 г.) Публичната лекция ще се проведе на 09.12.2022 г. от 11:00 ч. в Биоинженерна лаборатория 15, ул. Костаки Пеев 21.