Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


4 Природни науки, математика и информатика
4.6 Информатика и компютърни науки
Информатика – Информационни технологии
Компютърни системи
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
21.09.2022 г.
(12.01.2023 г.) Публичната лекция ще се проведе на 12.01.2023 г. от 14:30 ч. в Заседателна зала, Нова сграда.