Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по български език
Българска литература и теория на литературата
03.05.2022 г.
03.07.2022 г.
28.10.2022 г.
(20.12.2022 г.) Публичната лекция ще се проведе на 20.12.2022 г. от 16:00 ч. в зала "Компас", Ректорат.