Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


4 Природни науки, математика и информатика
4.3 Биологически науки
Молекулярна генетика
Физиология на растенията и молекулярна биология
03.05.2022 г.
03.08.2022 г.
25.10.2022 г.
(05.12.2022 г.) Публичната лекция ще се проведе на 05.12.2022 г. от 14:00 ч. в 14 аудитория на Биологическия факултет.