Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Славянски езици
Руска филология
28.04.2021 г.
(14.06.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 14.06.2021 г. от 13:30 ч. в 10 семинарна зала, Ректорат.