Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


5 Технически науки
5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Електроенергетика и комуникации
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.