Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "доцент"


3 Социални, стопански и правни науки
3.8 Икономика
Световно стопанство и международни икономически отношения – международни финанси
Маркетинг и международни икономически отношения
14.05.2021 г.
14.07.2021 г.