Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.1 Социология, антропология и науки за културата
Социология
Социология и наука за човека
18.03.2021 г.
(12.05.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 12.05.2021 г. от 14:00 ч. в катедра "Социология и науки за човека" и в електронна среда: https://meet.google.com/aus-jufi-bcx
12.05.2021 г.