Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


4 Природни науки, математика и информатика
4.2 Химически науки
Органична химия
Биохимия и микробиология
19.03.2021 г.
(11.05.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 11.05.2021 г. от 11:00 ч. в зала "Компас", Ректорат.
11.05.2021 г.