Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Български език
05.01.2021 г.
(05.04.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 05.04.2021 г. от 14:00 ч. в зала "Компас", ректорат.
05.04.2021 г.