Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Международно право и международни отношения
Публичноправни науки
05.01.2021 г.
(01.03.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 01.03.2021 г. от 14:00 ч.
htts://meet.google.com/nta-xtkd-zsb
01.03.2021 г.