Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


3 Социални, стопански и правни науки
3.6 Право
Наказателно право
Наказателноправни науки
21.12.2020 г.
(19.02.2021 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 19.02.2021 г. от 11:30 ч., онлайн.
19.02.2021 г.