Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на научна степен "доктор на науките"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Съвременен български език
Български език
16.10.2020 г.
(18.12.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 18.12.2020 г. от 14:00 ч. в Конферентен център „Компас", Ректорат.
18.12.2020 г.