Процедури за развитие на академичния състав

Заемане на академична длъжност "професор"


1 Педагогически науки
1.3 Педагогика на обучението по...
Методика на обучението по информатика и информационни технологии
Софтуерни технологии
20.11.2020 г.
20.02.2021 г.
21.04.2021 г.