Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Германски езици: английски език
Английска филология
09.10.2020 г.
(30.10.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 30.10.2020 г. от 13:30 ч. в зала "Компас", ректорат.
30.10.2020 г.