Процедури за развитие на академичния състав

Придобиване на образователната и научна степен "доктор"


2 Хуманитарни науки
2.1 Филология
Български език
Български език
04.08.2020 г.
(16.10.2020 г.) Откритото заключително заседание ще се проведе на 16.10.2020 г. от 14:00 ч. в заседателна зала, ректорат.
16.10.2020 г.